home
Büky Béla metszete
(Büky Béla munkája)

Bartók hangja

Bartók Béla: Cantata profana - zene

Cantata profana videoBartók Béla: Cantata profana - a kilenc csodaszarvas

"Az ihletet adó verseket, úgynevezett kolindákat Bartók maga gyűjtötte még az első világháború előtt Erdőidecs (Idicel) és Felsőoroszi (Urusiu de Sus) községekben.
Mindkét településen még 1998-ban is akadtak öregek, akik töredékesen bár, de emlékeztek ezekre a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő,
ám pogány kori emlékeket őrző szövegekre. A kétféle változatból Bartók maga teremtette meg a végleges szöveget, ő fordította magyarra is."
Volt egy öregapó,
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál fia,
Testébõl sarjadzott
Szép szál kilenc fia.
Nem nevelte õket
Semmi mesterségre,
Szántásra-vetésre,
Ménesterelésre,
Csordaterelésre;
Hanem csak nevelte
Hegyet-völgyet járni,
Szarvasra vadászni.

Az erdõket járta, hej-haj!
És vadra vadászott, hej!
Kilenc szép szál fiú.
A vadra vadásztak;
Annyit barangoltak,
És addig vadásztak,
Addig-addig, mígnem
Szép hídra találtak,
Csodaszarvasnyomra.
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek,
Erdõ sûrûjében
Szarvasokká lettek;
Karcsú szarvasokká váltak
Erdõ sûrûjében.

Hej, de az õ édes apjok
Várással nem gyõzte,
Fogta a puskáját,
Elindult keresni
Kilenc szép szál fiát.
Reátalált a szép hídra,
Hídnál csodaszarvasnyomra;
Szarvasnyom után elindult,
El is jutott hûs forráshoz,
Hûs forrásnál szarvasokhoz,
Féltérdre ereszkedett,
Hej, egyre rá is célzott.

De a legnagyobbik szarvas
- Jaj, a legkedvesebb fiú -
Szóval imígy felfelele:
"Kedves édes apánk,
Ránk te sose célozz!
Mert téged mi tûzünk
A szarvunk hegyére,
És úgy hajigálunk
Téged rétrõl rétre,
Téged kõrõl kõre,
Téged hegyrõl-hegyre,
S téged hozzávágunk
Éles kõsziklához:
Ízzé-porrá zúzódsz
Kedves édes apánk!

Az õ édes apjok
Hozzájuk így szólott,
És híva hívta,
És õket hívó szóval hívta:
"Édes szeretteim,
Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza,
Gyertek vélem haza,
Jó anyátok vár már!
Jöjjetek ti vélem
A jó anyátokhoz,
A ti jó anyátok
Várva vár magához.
A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen,
A serlegek töltve,
Az asztalon serleg,
Anyátok kesereg; -
Serleg teli borral,
Jó anyátok gonddal.
A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen,
A serlegek töltve..."

A legnagyobb szarvas,
- Legkedvesebb fiú -
Szóval felfelelvén
Hozzá imígy szóla:
"Kedves édes apánk,
Te csak eredj haza
A mi édes jó anyánkhoz!
De mi nem megyünk!
De mi nem megyünk!
Mert a mi szarvunk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A mi karcsú testünk
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
Karcsú lábunk nem lép
Tûzhely hamujába,
Csak puha avarba;
A mi szájunk többé
Nem iszik pohárból,
Csak hûvös forrásból."

Volt egy öregapó,
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál fia,
Nem nevelte õket
Semmi mesterségre,
Csak erdõket járni,
Csak vadat vadászni,
És addig-addig
Vadászgattak, addig:
Szarvassá változtak
Ott a nagy erdõben.
És az õ szarvuk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A karcsú testük
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép
Tûzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.