home

Andrásné Murányi Borbála

Andrásné Murányi BorbálaPomázon élek, 25 éve építkeztünk a férjemmel ide, és itt nőttek fel a gyermekeink. Ma már felnőttek, egyikük Németországban él, Ő építész lett. Két fiam Budapesten dolgozik, egyikük a geológia doktora, másikuk gazdasági informatikusként középvezetőként dolgozik egy bankban. Férjem informatikai vezetőként ment nyugdíjba. Két unokám is van. Közgazdász vagyok, mérlegképes könyvelőként dolgozom a családi vállalkozásunkban. Ezen kívül önkormányzati képviselő is vagyok,
Pomázon, már a második ciklusban. Jelenleg a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökeként dolgozom. Részt veszek a helyi közéletben, több civil szervezetnek is tagja vagyok. 2014-ben a Pomázi Lokálpatrióták támogatásával lettem képviselő. 2019-ben pedig a Közösen a Városunkért Egyesület megválasztott képviselője lettem. Pomázon sok civil szervezet tevékenykedik, mindig azt szerettem volna, ha a különböző egyesületek ismernék és támogatnák egymás munkáját. Idén ennek szellemében meg is alakult a Pomázi Civil Szövetség. Nagy tervünk a Civil ház létrehozása, aminek építése már elkezdődött.
Egyik létrehozója, alapítója voltam annak a civil társaságnak, amely már a Pilis-Dunakanyar térségében gondolkodik, és célja nem kevesebb, mint a térség civil egyesületeinek megismerése, összefogása mintatérség létrehozására. Így alapítottuk meg a Pilis-Dunakanyari Civilek az Életért társaságot, aminek ügyvivője lettem. Nagyon szívesen veszek részt ebben a fontos és hiánypótló feladatban, amit a társaságunk felvállalt.
Részesévé szeretnék válni az élhető jövőnk építésének, tenni azért valamit, hogy a Pilis-Dunakanyar az ország legélhetőbb térsége legyen!

Abonyi Géza

Abpnyi GézaVisegrádon élek és dolgozom, mint vállalkozó. Három gyerekem és négy unokám van. Az üzlet mellett mint önkormányzati képviselő tevékenykedem a városban. Több helyi civil egyesületnek, szerveződésnek vagyok tagja. Szeretem a társaságot és szívesen tartozom olyan közösségbe, amely szép, hasznos és előremutató célokat tűz ki maga elé és tagjai lelkesen dolgoznak ezek megvalósításán Ezért is örömmel vettem, amikor részem lehetett a PDCÉ Társaság alapításában. Ez egy olyan civil szervezet, amelynek tagjai valóban egy nagyon komoly és felelősség teljes feladatra vállalkoznak: Ráébreszteni a környezetükben élő embereket azokra a veszélyekre, amelyek a jövőt fenyegeti. A környezet rombolása, a természet pusztítása, az óceánok szennyezése mind olyan veszélyek, amelyek ellen a jelenleginél sokkal aktívabban és harcosabban kell együttesen fellépni, ha el akarjuk kerülni a bolygónk és ez által az életünk pusztulását. A COVID vírus megmutatta, hogy milyen sebezhetőek és gyengék vagyunk, ha nem törődünk a veszélyekkel. Jelenleg nem vesszük komolyan azokat a jelzéseket, amelyeket nap, mint nap kapunk úgy tudós embertársainktól, mint magától a lassan, de biztosan pusztuló légkörtől és környezettől. Meggyőződésem, hogy csak akkor fogjuk tudni megállítani és megfordítani a kedvezőtlen folyamatokat, ha az emberiség többségének sikerül felnyitni a szemét. Pusztán az ő tömegük erejével és akaratával el kell érni, hogy a jövő formálói, a politikai döntéshozók, az ipari óriások vezetői, a pénzemberek abban legyenek érdekeltek, hogy megóvják a Földet, megóvják az eget és megóvják az egész emberiség jövőjét.

Ennek érdekében szeretnék minél többet tenni, együtt a barátaimmal és még több hasonló gondolkodású emberrel, akik reményeink szerint hamarosan csatlakoznak hozzánk.

Kóder György

Kóder GyörgyBudakalászon élek feleségemmel és három kiskorú gyerekemmel, én György, vagy, ahogy legtöbben ismernek Gyuri, a Kóder család legidősebb tagja. Szüleim vallásos, dolgos sváb emberek, engem is ebben a szellemben neveltek, akkor is, mikor ezért – fogalmazzunk így – nem járt pirospont. Számomra is fontos lett értékeink, identitásunk megőrzése; tagja vagyok budakalászi Német Nemzetiségi Egyesületnek, a helyi 2011 Környezet és Értékvédő Egyesületnek, alapító tagja és vezetője vagyok a budakalászi Kossuth körnek. A kislányom Szentendrén tanul, a fiaim Pomázon fociznak, barátaim, rokonaim, ismerőseim élnek a környék több településén, bár nem ide születtem 46 éve, de otthonommá lett a Pilis-Dunakanyari térség.
Közgazdász diplomát először Budapesten, majd az Egyesült Államokban szereztem. Sokáig egy nagyvállalatnál dolgoztam szakértő, majd vezető beosztásban. 10 éve a családi vállalkozásunkban dolgozom, elsősorban bio meggyet és cseresznyét termesztünk.

2019-ben a 2011 Egyesült jelöltjeként egyéni önkormányzati képviselővé választottak Budakalászon, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot vezetem. Bizottságunk javaslatára a vagyongazdálkodási rendeleteket úgy módosítottuk, hogy erősödjön az átláthatóság, és a közösségi ellenőrzés a közvagyon felett. A Helyi Építési szabályok szigorításával célunk a megmaradt természeti értékek megőrzése.
Mi emberek évtizedek óta többet fogyasztunk, mint amennyit a Föld eltartó képessége biztosít, ma már a jövőt éljük föl, ha nem változunk, változtatunk, a vesztünkbe rohanunk! A Pilis-Dunakanyari térségünk páratlan természeti értékekkel bír, ennek megóvása mindannyiunk felelőssége, hogy olyan helyet hagyjunk gyerekeinkre, unokáinkra, ahol jó élni, élmény ellátogatni. A Pilis-Dunakanyari Civilek az Életért társaság tagjaként a térségünk környezettudatos civiljeivel, egyesületeivel, települési vezetőivel együttműködve azt szeretném elérni, hogy a Pilis-Dunakanyar olyan mintatérséggé váljon, ahol a fejlődés és az emberi élet megmaradásnak feltételei egyszerre biztosítottak. Ez az mintatérség, az itt kialakított jó gyakorlatok a későbbiekben példaként szolgálhat az ország más részei számára is.
 
Élő és éltető közösségért dolgozom!

Vajda János 

Vajda János Az iskolákat kijártam, nem nagyon passzoltam a kockakövetelményekhez sem a magatartásommal sem a biflázás terén. Gondolataimra, melyek már akkor is száguldoztak a fejemben, nem voltak kíváncsiak.

Érettségim után az Élelmiszeripari Főiskola, majd a katonaság után a Kertészeti egyetem jött, hogy Tartósítóipari mérnök diplomával az élelmiszergazdaság különböző – Mirelitte Csepeli hűtőház, Terimpex külkervállalat, Konzervipari és Agrárgazdasági kutatóintézetek sőt még külföldi -Algéria 6 hónap – konzervgyár beüzemelésen dolgozhassak., amíg a rendszerváltás utáni privatizáció meg nem szüntette a hazai, nagyipari élelmiszer feldolgozást. Innentől kezdve változatosan – reklámstúdió vezető, folyékonytextiltapéta kivitelező, gyógynövény-natúr élelmiszer boltos, Munkaügyi központ statisztikus, Apeh revizor, könyvelő iroda tulajdonos, Kistérség fejlesztő, pályázati projekt készítő, helyitermék gyártó - alakítottam szakmai pályámat, kiegészítve tanulmányaimat a Pénzügyi és számviteli Főiskolán.
 
Már 2006 körül kezdeményeztem a szentendrei kistérségben az Országgyűlésben akkor alakult Fenntartható fejlődés tanácsának mintájára a helyi, kistérségi fenntartható fejlődés tanács létrehozását, de a települések vezetői nem voltak partnerek a már akkor is fenntarthatatlan működésük mérhetővé tételében.
A közélet mindig is érdekelt, sok hittel folytam bele és ma is felelősnek érzem magam, így tennem kell unokáim veszélyesen alakuló jövője elkerüléséért. Ezért alapítottam meg társaimmal a Pilis-Dunakanyari Civilek az életért társaságot.